બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી દિલીપ રાણા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-25002002832-250430
શ્રી મિતેષ પી. પંડયાનિવાસી અધિક કલેક્ટરadd-collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-25065002832-250430
શ્રી અતિરાગ ચપલોટ આઈ.એ.એસ.મદદનીશ કલેકટર અને સબ-ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ, ભુજpobhuj[at]gmail[dot]comપ્રથમ માળ, કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-2510072832-251007
શ્રી બી. કે. પટેલનાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીdydeo[dot]kachchh[at]gmail[dot]comપ્રથમ માળ, કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-251691
શ્રી કે. સી કોરડીયાનાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીsto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-2535102832-253510
શ્રી કે. સી કોરડીયાજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-25270302832-221453
શ્રી હર્ષદભાઈ પરમારજનસંપર્ક અધિકારીproto-coll-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-252715
શ્રી ભગીરથ ઝાલાચીટનીશchitnis-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-252715

પોલિસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી મયુર પાટીલપોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વsp-east-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28023302832-280233
નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વdysp-gandhi-ekutch[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28029002832-250233
શ્રી સૌરભ સિંઘપોલીસ અધીક્ષક કચ્છ પશ્ચિમsp-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલીસ અધીક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25096002832-250427
નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમdysp-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25340502832-250427

પ્રાંત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી મેહુલ વી દેસાઈપ્રાંત અધિકારી અંજારsdmanjar[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી,આદીપુર રોડ, ચીત્રકુટ ચોકડી, જીમખાના પાસે, અંજાર -37011002836-24334502836-243345
શ્રી ચેતન મિસનપ્રાંત અધિકારી મુંદ્રાdcmundra45[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, જુનો પોર્ટ રોડ, મરીન પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, મુંદ્રા-37042102838-22311202838-223112
શ્રી બાલમુકુંદ સૂર્યવંશીપ્રાંત અધિકારી ભચાઉdcbhachau[at]gmail[dot]comનાયબ કલેકટર કચેરી, પહેલો માળ, સીવીલ કોર્ટ ની બાજુમાં, ભચાઉ -37014002837-22410102837-224102
શ્રી એમ. એમ. બરાસરાપ્રાંત અધિકારી નખત્રાણાsdm-nakht-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર કચેરી, ગર્વમેન્‍ટ કોલોની ની સામે, નખત્રાણા-37061502835-22212202835-222122
શ્રી દેવાંગ રાઠોડપ્રાંત અધિકારી અબડાસાdcabdasa[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, નલિયા - માંડવી રોડ, નલિયા, તા- અબડાસા-37065502831-22218802831-222188

મામલતદાર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કલ્પનાબેન ગોંડીયામામલતદાર ભુજ શહેરmam-rev-bhujcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, લેવા પટેલ હોસ્પિટલ પાસે, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ-કચ્છ02832-231583
શ્રી અશ્વિન વ્યાસમામલતદારmam-abdasa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, પોલીસ સ્ટેશન ની બાજુમાં, નલીયા, તા-અબડાસા-37065502831-2213102831-22131
શ્રી અનિલ જાદવમામલતદારmam-anjar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, મ્યુનસીપલ કોમ્પલેક્ષ ની સામે, બસ સ્ટેશન ની પાસે,અંજાર -37011002836-24258802836-242588
શ્રી જીવાભાઈ પાણમામલતદારmam-bhachau[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, તાલુકા સેવા સદન, ભચાઉ -37014002837-22402602837-224026
શ્રી વિવેક બારહતમામલતદારmam-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઍકોર્ડ હોસ્પીટલ ની સામે, મુંદ્રા રોડ, ભુજ -37000102832-23083202832-230832
શ્રી બી. એચ. ઝાલામામલતદારmam-gandhidham[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, સેકટર 1/A, કચ્છ કલા રોડ, ગાંધીધામ-37020102836-25027002836-226231
શ્રી પાર્થ જૈસ્વાલમામલતદારmam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, લખપત, પો.ઓ.- દયાપર-37062502839-233341
શ્રી મધુભાઈ પ્રજાપતિમામલતદારmam-mandavi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, સાયન્‍સ કૉલેજ પાસે, માંડવી-37046502834-22271102834-222711
શ્રી વી. એ. પટેલમામલતદારmam-mundra[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, સિવિલ કોર્ટ પાસે, ગાંધીધામ રોડ, મુંદ્રા-37042102838-22212702838-222127
શ્રી એફ. ડી. ચૌધરીમામલતદારmam-nakhtrana[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, ભુજ - લખપત હાઈવે, નખત્રાણા-37061502835-22212402835-222124

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી ભવ્ય વર્મા આઈ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25008002832-250080
ડૉ. જે. ઓ. માઢકમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીcdho[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]comજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25220702832-252207
શ્રી કિરણસિંહ વાઘેલાજીલ્લા કૃષિ અધિકારીkutchdao[at]gmail[dot]comજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-22115502832-221155