બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

બેંકો

એક્સિસ બેંક

પ્લોટ નંબર 13/14, જ્યુબિલી સર્કલ, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 18604195555
વેબસાઇટ લિંક : https://www.axisbank.com/

કોર્પોરેશન બેંક

લોટસ કોલોની, મધાપર, ભૂજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 02832-226466
વેબસાઇટ લિંક : https://corpbank.com/

પંજાબ નેશનલ બેંક

સ્ટેશન રોડ, લાલ ટેકરી, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 18001802222
વેબસાઇટ લિંક : https://www.pnbindia.in/

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

અંજાર પી.જી.ડી. એચ.આર.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો.૧૫૬, મેઘપર – કુંભારડી, અંજાર – કચ્છ.

ઇમેઇલ : pgdhrm_2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aes.wdu.in

અંજાર પી.જી.ડી.એસ.પી.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો:૧૫૬, મેઘપર-કુંભારડી, અંજાર- કચ્છ

ઇમેઇલ : pgdhrm2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aes.wdu.in

એમ ડી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

હરીપર રોડ, ભુજ - કચ્છ 370 001

ઇમેઇલ : mdcollege[dot]2008[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-230060
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mdeducationcollege.com

એસ.આર.કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ

સર્વે નં.128 / 2, અંજાર, ભુજ હાઇવે સાપેડા, તા. અંજાર - કચ્છ

ઇમેઇલ : info[at]srkstitute[dot]com
ફોન : 02836-220103
વેબસાઇટ લિંક : http://www.srkinstitute.com

એસ.આર.કે. ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન

સર્વે નં.128 / 2, અંજાર, ભુજ હાઇવે, તા. અંજાર - કચ્છ

ઇમેઇલ : info[at]srkstitute[dot]com
ફોન : 02836-220103
વેબસાઇટ લિંક : http://www.srkinstitute.com

એસ.ડી શેઠિયા કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

અંજાર રોડ, મુંદ્રા - કચ્છ 370 421

ઇમેઇલ : sdsbeb54[at]yahoo[dot]com[dot]in
ફોન : 02838-222156
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sdsbedmundra.org

વીજળી

પીજીવીસીએલ અંજાર ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ અંજાર ડીવીઝન, પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, અંજાર-કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eeanjar[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02836-242546
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ગાંધીધામ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ ગાંધીધામ ડીવીઝન ડીસી-2, આનંદ માર્ગ શાળા પાસે, રામ બાગ રોડ, ગાંધીધામ - કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eegdham[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02836-258700
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ નખત્રાણા ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર પીજીવીસીએલ નખત્રાણા ડીવીઝન અક્ષ પાર્ક, આનંદનગર, નેર જલારામ ટેમ્પલ, નખત્રાણા - કચ્છ

ઇમેઇલ : eenaliya[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02837-222164
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભચાઉ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ ભચાઉ ડીવીઝન દૂધઈ રોડ, ભચાઉ - કચ્છ

ઇમેઇલ : eebhachau[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02837-224031
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભુજ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, ઑપૉપૉસ્ટ્રિયા રોડ, પીજીવીસીએલ કમ્પાઉન્ડ ભુજ- કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eebhuj[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02832-224078
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભુજ સર્કલ ઑફિસ

અધિક્ષક ઇજનેર, પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, હોસ્પિટલ રોડ, પીજીવીસીએલ સર્કલ ઓફિસ ભુજ

ઇમેઇલ : sebhj[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02832-253550-258050

દવાખાનાઓ

જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ

લોટસ કોલોની સામે, માધાપર રોડ. ભુજ - ૩૭૦૦૦૧. કચ્છ.

ઇમેઇલ : cdmo[dot]health[dot]bhuj[at]gmail[dot]com
ફોન : 2832-250150-220206
કેટેગરી / પ્રકાર: District Hospital Under Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj  

રામબાગ સરકારી હોસ્પિટલ

હોસ્પિટલ રોડ, આદિપુર, ગાંધીધામ, ગુજરાત ૩૭૦૨૦૫

ઇમેઇલ : gandhidhamimahospital[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-261626
કેટેગરી / પ્રકાર: Subdistrict Hospital

સરકારી હોસ્પિટલ માંડવી

માંડવી, જિલ્લો કચ્છ, ગુજરાત, ૩૭૦૪૬૫

ઇમેઇલ : chc_mandvikutch[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02834-223207
કેટેગરી / પ્રકાર: Subdistrict Hospital

સી.એચ.સી રાપર

કૉમ્યૂનિટી હેલ્થ સેન્ટર (સી.એચ.સી) રાપર, તાલુકા - રાપર જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૬૫

ઇમેઇલ : chcrapar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02830-220080

સી.એચ.સી. અંજાર

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) અંજાર, તાલુકા - અંજાર જીલ્લો - કચ્છ – 370110

ઇમેઇલ : chcanjar[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-245753

સી.એચ.સી. ખાવડા

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર (સી.એચ.સી) ખાવડા, તાલુકા - ભુજ જિલ્લો - કચ્છ - ૩૭૦૫૧૦

ઇમેઇલ : chckhavada[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02803-288229

નગરપાલિકાઓ

અંજાર નગરપાલિકા

વીર ભગતસિંહ ભવન, અંજાર-કચ્છ

ઇમેઇલ : np_anjar[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-242544

ગાંધીધામ નગરપાલિકા

પ્લોટ નં -૩૫, સેક્ટર -૯, ગાંધીધામ-કચ્છ 02836-231610

ઇમેઇલ : np_gandhidham[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-226573
Pincode: 370201

નખત્રાણા નગરપાલીકા

નખત્રાણા નગરપાલીકા - ૩૭૦૬૧૫

ઇમેઇલ : npnakhtrana2023[at]gmail[dot]com
ફોન : 02835-222122
Pincode: 370615

ભચાઉ નગરપાલીકા

ટાઉન હોલ સામે ભચાઉ (કચ્છ)

ઇમેઇલ : np_bhachau[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02837-224028

ભુજ નગરપાલીકા

જયંત ખત્રી માર્ગ ભુજ - કચ્છ ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : np_bhuj[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02832-253805

માંડવી નગરપાલિકા

માંડવી નગરપાલિકા માંડવી-કચ્છ

ઇમેઇલ : np_mandavik[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02834-223010

બિન સરકારી સંગઠનો

આર્ય સમાજ ગાંધીધામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

ડીબીઝેડ-એન -157, ઝાંડા ચોક નજીક, ગાંધીધામ, કચ્છ પિન: 370201, ગુજરાત

ઇમેઇલ : aryagan[at]aryagan[dot]org
ફોન : 02836-231223
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aryagan.org

આશાપુરા ફાઉન્ડેશન

મણિનગર, વિરાણી રોડ, નખત્રાણા-કચ્છ

ઇમેઇલ : bannisindhu[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02835-223605

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિંધોલોજી

વોર્ડ 4 એ, સંતોષિમા મંદિર પાસે, આદિપુર, કચ્છ પિન: 370205 ગુજરાત

ઇમેઇલ : sindlogy[at]yahoo[dot]com
ફોન : 9979160025
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sindhology.org

ઉદય ભારત સંઘ

ચરોપડીમોટી, અબડાસા, કચ્છ પિન: ૩૭૦૬૫૫

ઇમેઇલ : sama_hussain2000[at]yahoo[dot]com
ફોન : 9979522272

ઉન્ન્તી

યુરો સિરામિક ની પાસે,,નવાગામ ભચાઉ, કચ્છ

ઇમેઇલ : unnati[at]sancharnet[dot]in
ફોન : 02837-223294
વેબસાઇટ લિંક : http://www.unnati.org

ટપાલ કચેરીઓ

અંજાર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

અંજાર , તાલુકો - અંજાર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૧૦

ફોન : 02836-242540

અંજાર સવાસર નાકા સબ પોસ્ટ ઓફીસ

સવાસર નાકા, અંજાર , તાલુકો - અંજાર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૧૦

ફોન : 02836-241540

અધોઇ સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ અધોઇ, તાલુકો - ભચાઉ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૩૫

ફોન : 02837-284421

આડેસર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ગામ આડેસર , તાલુકો - રાપર, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૧૫૫

ફોન : 02806-287724

આદિપુર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

આદિપુર, તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૦૫

ફોન : 02836-260603

ઉદયનગર સબ પોસ્ટ ઓફીસ

ઉદયનગર, તાલુકો - ગાંધિધામ, જિલ્લો કચ્છ - ૩૭૦૨૦૩

ફોન : 02836-220773

શાળાઓ

આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ

ભુજ (કચ્છ) મીલેટ્રી સ્ટેશન ગુજરાત ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : armyschool_bhuj[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02832-223309

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ઈફ્કો

ઇફકો ટાઉનશીપ, ઉદયનગર ગાંધીધામ કચ્છ-૩૭૦૨૦૩

ઇમેઇલ : kviffcogd[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-221288
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kviffcogim.org

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨, આર્મી, ભૂજ, કચ્છ -૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : kvabss2005[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-257067
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kv2armybhuj.org

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, એર ફોર્સ સ્ટેશન

એર ફોર્સ સ્ટેશન નલીયા, તાલુકો - અબડાસા, જિલ્લો -કચ્છ, ગુજરાત - ૩૭૦૬૫૫

ઇમેઇલ : kv_naliya[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02831-278228
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kvafsnaliya.com

કેન્દ્રીય વિધ્યાલય ૧

એર ફોર્સ સ્ટેશન મેઇન ગેટ સામે, ખાવડા રોડ, ભુજ - ૩૭૦૦૦૧ ગુજરાત

ઇમેઇલ : kvafsbuj[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02832-244100
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kv1bhuj.org

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય

પોસ્ટ - ડુમરા, તાલુકો - અબડાસા, જિલ્લો - કચ્છ, પિન કોડ - ૩૭૦૪૯૦

ઇમેઇલ : jnvkutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02831-283234
વેબસાઇટ લિંક : http://www.jnvkutch.org