બંધ

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લા પંચાયત કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
નો ઇમેઝ શ્રી એસ. કે. પ્રજાપતિ આઈ.એ.એસ. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ddo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02832-250080 02832-250080 જિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -370001
નો ઇમેઝ ડૉ. આર. આર. ફુલમાલી (ઇ/ચા) મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી cdho[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]com 02832-252207 02832-252207 જિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -370001
નો ઇમેઝ શ્રી કિરણસિંહ વાઘેલા જીલ્લા કૃષિ અધિકારી kutchdao[at]gmail[dot]com 02832-221155 02832-221155 જિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -370001