બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

આર્ય સમાજ ગાંધીધામ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

ડીબીઝેડ-એન -157, ઝાંડા ચોક નજીક, ગાંધીધામ, કચ્છ પિન: 370201, ગુજરાત

ઇમેઇલ : aryagan[at]aryagan[dot]org
ફોન : 02836-231223
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aryagan.org

આશાપુરા ફાઉન્ડેશન

મણિનગર, વિરાણી રોડ, નખત્રાણા-કચ્છ

ઇમેઇલ : bannisindhu[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02835-223605

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિંધોલોજી

વોર્ડ 4 એ, સંતોષિમા મંદિર પાસે, આદિપુર, કચ્છ પિન: 370205 ગુજરાત

ઇમેઇલ : sindlogy[at]yahoo[dot]com
ફોન : 9979160025
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sindhology.org

ઉદય ભારત સંઘ

ચરોપડીમોટી, અબડાસા, કચ્છ પિન: ૩૭૦૬૫૫

ઇમેઇલ : sama_hussain2000[at]yahoo[dot]com
ફોન : 9979522272

ઉન્ન્તી

યુરો સિરામિક ની પાસે,,નવાગામ ભચાઉ, કચ્છ

ઇમેઇલ : unnati[at]sancharnet[dot]in
ફોન : 02837-223294
વેબસાઇટ લિંક : http://www.unnati.org

એરીડ કમ્યુનીટીઝ એન્ડ ટેકનોલોજી

સ્વજન જીવન કેન્દ્ર, મુન્દ્રા રિલોકેશન સાઇટ, ભુજ - કચ્છ

ઇમેઇલ : mail[at]act-india[dot]org
ફોન : 02832-645152
વેબસાઇટ લિંક : http://www.act-india.org

ઓમ શ્રી સાઈ એજ્યુકેશન મેડિકલ એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

14-સી, પાર્થ સોસાયટી -1, શ્રુતિ પાર્ક પાછળ કચ્છ, પિન: 370001, ગુજરાત

ફોન : 02832-230384

કંડલા સીફેરર્સ વેલ્ફેર એસોસિયેશન

બી-136, શક્તિનગર, ગાંધીધામ, કચ્છ પિન: 370201, ગુજરાત

ઇમેઇલ : pwckandla[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-224013

કચ્છ ખાધ્ય, ફળ અને વન વિકાસ ટ્રસ્ટ

102, કૌશિક એપાર્ટમેન્ટ, ભાનુશાલી નગર, ભુજ કચ્છ 370001

ઇમેઇલ : kfffdt[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02832-231173