બંધ

બિન સરકારી સંગઠનો

શ્રુજન

જી.ઇ.બી. પાછળ સબ સ્ટેશન, મુ.પો. ભુજોડી, ભુજ કચ્છ

ઇમેઇલ : shrujanad1[at]sancharnet[dot]in
ફોન : 02832-240272-241903-241902
વેબસાઇટ લિંક : http://www.shrujan.org

શ્ર્રોફ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

એગ્રોસેલ્લ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, પી.સી.વી. મહેતા સ્કૂલ ની પાસે, લોટસ કોલોની, ભૂજ-કચ્છ -૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : sftKachchh[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02832-324154
વેબસાઇટ લિંક : http://shroffsfoundation.org

સંકલ્પ

180, વાસ્તુ વિલા, વોર્ડ 7 ડી, ગાંધીધામ, પિન: 370203, કચ્છ

ઇમેઇલ : sankalp[dot]gandhidham[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-296109

સઈયરે જો સંગઠન

મણિનગર, વિરાણી રોડ, નખત્રાણા કચ્છ

ઇમેઇલ : sjsKachchh[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02835-221124

સહજીવન

૧૭૫, જલારામ સોસાયટી, ભુજ કચ્છ

ઇમેઇલ : sahjeevan[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-251814
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sahjeevan.org

સહયોગ ફાઉન્ડેશન

1 લો માળ, હરિકૃષ્ણ ચેમ્બર્સ, ભૂજ, કચ્છ, પિન: 370001, કચ્છ

ઇમેઇલ : sahayog[dot]bhuj[at]in[dot]com
ફોન : 02832-224225

સાર્સ્વતમ્

જુની પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, માંડવી કચ્છ

ઇમેઇલ : saraswatam[at]gmail[dot]com
ફોન : 02834-223017

સિંધી સદાબહાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ

વિધારમ અશીરવાદમ, 36, વોર્ડ 4-એ / એફ, આદિપુર ગાંધીધામ પિન: ૩૭૦૨૦૫, કચ્છ

ઇમેઇલ : svgoplani[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-230350