બંધ

છતેડી

દિશા

છતેડી ભુજમાં આવેલું જોવા લાયક શિલ્પ સ્થાપત્ય છે. હમીરસર તળાવની દક્ષિણપશ્ચિમની ૨૦ મીનીટ ના ચાલતા અંતરે  જે ખુલો વિસ્તાર હતો પરંતુ આજે તમે હવે શહેરમાં છો તેવું લાગે છે, તે શાહી કેનોટાફ છે (તે લોકો માટે સ્મારકો છે જે વાસ્તવમાં દફનાવવામાં આવ્યાં નથી અને આ કિસ્સામાં, દફનવિધિ સિવાય દફનાવવામાં આવ્યાં નથી ). તે લાલ પત્થરોથી બનેલું છે. સ્થાનિક ભાષામાં “છતેડી” એટલે છત્રી. અહીં તમે શાહી રાજની ઘણી શાહી  છત્રીઓ જોઈ શકશો જે મૃત રજવાડાને રક્ષણ આપવા અને છાંયડો પૂરો પાડે છે. ઘણા સ્મારકો ધરતીકંપને કારણે ખંડેર થયા છે, પરંતુ લખપત્જી, રાયધણજી બીજા  અને દેસરજીના સ્મારકો હજુ પણ અકબંધ છે. સાઇટ ખૂબ જ શાંત અને ખુલ્લા મેદાનોની મધ્યમાં છે, ઇમારતોથી ઘેરાયેલી નથી. સવારે અને સાંજે ખૂબ શાંતિપૂર્ણ  વાતાવરણ નો અનુભવ થાય છે,  જોકે દિવસના મધ્યમાં તે તેજસ્વી સૂર્ય કીરણો હેઠળ ખૂબ ગરમ હોઈ છે. આ છતેડી ૧૭૭૦ માં શાહી પરિવારની સમાધીને ગૌરવ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તેમાં ગૂંચવણવાળા છતવાળી બહુકોણ આકાર છે અને તે જરુખાઓ છે. કેટલાક પ્રભાવશાળી અને સૌથી મોટા સમાધીઆો  રાવ લખા, રાવ રાયધણ, રાવ દેસાઈ અને રાવ પ્રગમલની છે.

ફોટો ગેલેરી

  • છતેડી બાજુનો વ્યુ
    છતેડી બાજુનો વ્યુ
  • છતેડી પુર્ણ વ્યુ
    છતેડી પુર્ણ વ્યુ
  • છતેડી નાના ભાગનો વ્યુ
    છતેડી નાના ભાગનો વ્યુ

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

નજીકનું હવાઇમથક ભુજ છે

ટ્રેન દ્વારા

નજીકનું રેલ્વે સ્ટેશન ભુજ છે

માર્ગ દ્વારા

નજીકનું શહેર ભુજ છે