બંધ

ભારતીય સંસ્કૃતી દર્શન

દિશા

એક કચ્છી સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર, જે કૉલેજ રોડની સાથે આગળ દક્ષિણમાં સ્થિત છે (જે આલ્ફ્રેડ હાઇસ્કૂલ, રામકુંડ ૫ગથીયાવાળી વાવ અને સ્વામિનારાયણ મંદિર નજીક તળાવ પાસે છે), ભારતીય સંસ્કૃતી દર્શન,  જેમાં કચ્છી લોક કલા અને હસ્તકલાનો ઉત્તમ સંગ્રહ છે, ખાસ કરીને જિલ્લાના વધુ દૂરના પ્રદેશોમાંથી, જે સરકારી કાર્યાલયમાં મુસાફરી કરતી વખતે જંગલ સેવા અધિકારી દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. ગ્રામીણ આર્કિટેક્ચર, પેઇન્ટિંગ્સ, ટેક્સટાઇલ આર્ટ્સ અને પુરાતત્વીય નમૂનાના પ્રદર્શનો પણ છે.

ફોટો ગેલેરી

  • ફ્રન્ટ ગાર્ડન
    ફ્રન્ટ ગાર્ડન
  • ક્લે આર્ટ
    ક્લે આર્ટ
  • મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર
    મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર

કેવી રીતે પહોંચવું:

વિમાન દ્વારા

નજીકનું હવાઇમથક ભુજ છે

ટ્રેન દ્વારા

નજીકનું હવાઇમથક ભુજ છે

માર્ગ દ્વારા

નજીકનું શહેર ભુજ છે