બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

અંજાર પી.જી.ડી. એચ.આર.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો.૧૫૬, મેઘપર – કુંભારડી, અંજાર – કચ્છ.

ઇમેઇલ : pgdhrm_2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aes.wdu.in

અંજાર પી.જી.ડી.એસ.પી.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો:૧૫૬, મેઘપર-કુંભારડી, અંજાર- કચ્છ

ઇમેઇલ : pgdhrm2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઇટ લિંક : http://www.aes.wdu.in

એમ ડી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

હરીપર રોડ, ભુજ - કચ્છ 370 001

ઇમેઇલ : mdcollege[dot]2008[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-230060
વેબસાઇટ લિંક : http://www.mdeducationcollege.com

એસ.આર.કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ

સર્વે નં.128 / 2, અંજાર, ભુજ હાઇવે સાપેડા, તા. અંજાર - કચ્છ

ઇમેઇલ : info[at]srkstitute[dot]com
ફોન : 02836-220103
વેબસાઇટ લિંક : http://www.srkinstitute.com

એસ.આર.કે. ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન

સર્વે નં.128 / 2, અંજાર, ભુજ હાઇવે, તા. અંજાર - કચ્છ

ઇમેઇલ : info[at]srkstitute[dot]com
ફોન : 02836-220103
વેબસાઇટ લિંક : http://www.srkinstitute.com

એસ.ડી શેઠિયા કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

અંજાર રોડ, મુંદ્રા - કચ્છ 370 421

ઇમેઇલ : sdsbeb54[at]yahoo[dot]com[dot]in
ફોન : 02838-222156
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sdsbedmundra.org

કોલેજ ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી

ખારસરા ગ્રાઉન્ડ, એર પોર્ટ રિંગ રોડ, રેલવે ક્રોસિંગ, ઓધવ વિલા સામે, ભુજ - કચ્છ

ઇમેઇલ : prischbhujmews[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-290011

કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન ઈન્દ્રપ્રસ્થ

તા. અંજાર – કચ્છ

ઇમેઇલ : cosers[at]yahoo[dot]in
ફોન : 02836-287694

ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી

ચેંગલેશ્વર મહાદેવ મંદિર નજીક, વૃંદાવન નગર, મુન્દ્રા રોડ, ભુજ, કચ્છ - ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : registrar[dot]kskvku[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-235011-12
વેબસાઇટ લિંક : https://www.kskvku.ac.in

ગુજરાત અદાણી ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ મેડીકલ સાયન્સ

જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ ભુજ-કચ્છ

ફોન : 02832-258071