બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

ચાણક્ય કોલેજ ઓફ ફિઝિયોથેરાપી (અંગ્રેજી માધ્યમ)

109, લોટસ કોલોની, જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભૂજ - કચ્છ

ઇમેઇલ : info[at]chanakyaacademy[dot]com
ફોન : 02832-235050
વેબસાઇટ લિંક : http://www.chankyaacademy.com

ચાણક્ય વિદ્યાપીઠ, (અંગ્રેજી માધ્યમ)

સર્વે: 75/1, પી.બી.નંં: 79, મણિભદ્રનગર, ભૂજ-મુંદ્રા રોડ, ભૂજ-કચ્છ

ઇમેઇલ : chanakya[dot]bhuj[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-235050
વેબસાઇટ લિંક : http://www.chankyaacademy.com

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ સંસ્થા

બસ સ્ટેશન સામે, ભુજ – કચ્છ

ઇમેઇલ : dbhuj2046[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-221491
વેબસાઇટ લિંક : http://www.diet-kutch.org

ડી.એન.વી. આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એકેડમી

વોર્ડ નં. 9 / એ, પ્લોટ નં .03, ગાંધીધામ - કચ્છ.

ઇમેઇલ : dnvacademy[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-257334
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dnv.ac.in

ડો એચ. આર. ગજવાણી કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, (અંગ્રેજી માધ્યમ)

પ્લોટ નં. 2, ડીસી -3, બી / એચ, ચંદન ફર્નિચર મોલ અને સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર, આદિપુર -કચ્છ 370205

ઇમેઇલ : hrgce[at]gmail[dot]com
ફોન : 02836-260285
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gajwani.org

તોલાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોમર્સ, (અંગ્રેજી માધ્યમ)

તોલાણી કૉમેર્સ કોલેજ કમ્પાઉન્ડ, પોસ્ટ બોક્સ નંં.૨૭, આદિપુર- કચ્છ

ઇમેઇલ : tic[at]tolani[dot]org
ફોન : 02836-261900
વેબસાઇટ લિંક : http://www.tolani.org

તોલાણી ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ લૉ

ફાર્મસી કોલેજ બિલ્ડીંગ ની સામે. હોટેલ મિડ ટૉવન, આદિપુર- કચ્છ

ઇમેઇલ : til[at]tolani[dot]org
ફોન : 02836-260080
વેબસાઇટ લિંક : http://www.tolani.org

તોલાણી કોમર્સ કોલેજ

પોસ્ટ બોક્સ નો. ૨૭, આદિપુર – કચ્છ. ૩૭૦ ૨૦૫

ઇમેઇલ : tcc[at]tolani[dot]org
ફોન : 02836-260623
વેબસાઇટ લિંક : http://www.tolani.org/

તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ

રેલવે સ્ટેશન ની પાસે, આદિપુર – કચ્છ. ૩૭૦ ૨૦૫

ઇમેઇલ : tcasadipur[at]yahoo[dot]co[dot]in

દાદા દુખ્યાલ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન, (હિન્દી માધ્યમ)

૩-એ, મૈત્રી સ્કૂલ કેમ્પસ, આદિપુર - કચ્છ

ઇમેઇલ : b_ed[at]ddceadipur[dot]org
ફોન : 02836-263333
વેબસાઇટ લિંક : http://www.ddceadipur.org