Close

STD & PIN Codes

Sr.No Town Pincode STD Code
1 Naliya 370655 02831
2 Anjar 370110 02836
3 Bhachau 370140 02837
4 Bhuj 370001 02832
5 Gandhidham 370201 02836
6 Dayapar 370627 02839
7 Mandvi 370465 02834
8 Mundra 370421 02838
9 Nakhatrana 370615 02835
10 Rapar 370165 02830